Privacyverklaring

ALTIJD BEREIKBAAR

Klein-Brabant
03 889 24 58

Waasland
03 771 04 41

Email
info@uitvaartderuyte.be

PRIVACYVERKLARING

 

Begrafenissen De Ruyte NV draagt zorg voor jouw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Begrafenissen De Ruyte NV persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

  1. VEILIGHEID

Begrafenissen De Ruyte NV verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Begrafenissen De Ruyte NV ondermeer versleuteling van de communicatie tussen de server en jouw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

  1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over je verzameld, ondermeer wanneer je een on-line formulier invult, wanneer je online condoleert en indien je gebruik maakt van onze E-Shop.

De gegevens die via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de applicatie juist te laten functioneren, het verwerken van orders en het aanbieden van de dienstverlening om online te condoleren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat Begrafenissen De Ruyte NV deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

Voor het verwerken van orders kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan derde partijen.  Dit ook voor een goede verwerking van het order.

  1. COOKIES

Op deze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt: tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die door de browser op jouw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om bvb. om je te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina’s je recent bezocht hebt, …

  1. LOGBESTANDEN

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

  1. RECHT VAN AANPASSING EN VERBETERING

Zoals voorzien door de Privacywet, kan je jouw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Begrafenissen De Ruyte NV te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

  1. WIJZIGINGEN

Begrafenissen De Ruyte NV behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 26 maart 2018.

  1. CONTACTGEGEVENS

Begrafenissen De Ruyte NV is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Je kan Begrafenissen De Ruyte NV contacteren op info@uitvaartderuyte.be