Voorzorg

ALTIJD BEREIKBAAR

Klein-Brabant
03 889 24 58

Waasland
03 771 04 41

Email
info@uitvaartderuyte.be

Wat houdt het thema ‘Voorzorg’ in?

De meesten onder ons denken liever niet aan dood, maar als uitvaartondernemer krijgen we meer een meer de vraag om op voorhand bepaalde uitvaartwensen te bespreken of zelfs vast te leggen. Ook kan het voor vele mensen een geruststelling zijn om bepaalde zaken op voorhand te regelen.
Hieronder een overzicht hoe u zich kan voorbereiden:

  • Voorafregeling
  • Wilsbeschikking
  • Kostenraming

Wilsbeschikking

Elke persoon kan tijdens zijn leven aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van zijn gemeente, schriftelijk en uit eigen wil, zijn wensen bekendmaken betreffende zijn begrafenis of de bestemming van zijn as.

Voorafregeling

Indien u zelf wenst te bepalen hoe uw uitvaart er zal uitzien, kan u op voorhand een aantal zaken reeds met ons bespreken.  Op deze manier maakt u de beslissingen die genomen moeten worden door uw nabestaanden bij overlijden een stuk duidelijker.  U kan zowel de grote lijnen van de uitvaart vastleggen alsook de details.

Indien u uw nabestaanden wil vrijwaren van de kosten die verbonden zijn aan een begrafenis, kan u opteren voor een voorafregeling met financiering.
 Uw wensen in verband met de uitvaart worden contractueel vastgelegd.
Vervolgens wordt een prijsofferte of kostenraming opgemaakt die u in één of meerdere keren kan voldoen.

De financiering van de uitvaartwensen kan eventueel gebeuren via een uitvaartverzekering.
Wij zijn erkend tussenpersoon van Corona Uitvaartverkeringen

corona logo 2012 web

Op deze link kan u uw persoonlijke premie berekenen: http://uitvaartkostenplan.corona.be

Wat zijn uw voordelen:

  • Levenslang verzekerd
  • Geen doktersattest nodig
  • Kinderen jonger dan 18 jaar mee verzekerd
  • Gegarandeerde intrest
  • Geen zorgen voor uw nabestaanden

Kostenraming

Aangezien iedereen zijn of haar persoonlijke uitvaartwensen heeft, kunnen wij een voor u op maat gemaakte kostenraming opmaken.  Wij maken dit voor u op tijdens een persoonlijk gesprek in één van onze vestigingen of bij u thuis. Indien u dit wenst kan u met ons contact opnemen via 03 889 24 58 – 03 771 04 41 of info@uitvaartderuyte.be.