Zorg voor jezelf en andere nabestaanden

ALTIJD BEREIKBAAR

Klein-Brabant
03 889 24 58

Waasland
03 771 04 41

Email
info@uitvaartderuyte.be

Naast de steun die buren, familie en vrienden aan elkaar kunnen geven, bestaan er ook meer gespecialiseerde vormen van hulpverlening.

Voor professionele hulp kan u in de eerste plaats terecht bij uw huisarts. Verder zijn er verschillende gezondheidscentra waar psychologen en vertrouwenspersonen kunnen geraadpleegd worden.

Iedereen rouwt op zijn of haar manier. Via onderstaande links vindt u meer informatie over professionele rouwbegeleiding.

Algemeen

Trefpunt Zelfhulp
Slachtofferzorg
Centrum voor Algemeen Welzijn(CAW)
De Bleekweide
Saying goodbye
Missing you

Zelfdoding

Werkgroep Verder

Verkeersslachtoffers

Rondpunt
Ouders van verongelukte kinderen (OVK)

Ouders

Berrefonds
Ouders van een overleden kind (OVOK)
Met lege handen
Boven de wolken (sterrenouders)

Kinderen en jongeren

De Bleekweide
Awel.be
Fluisterin

Kinderen

Mijn herinnering aan jou

Jongeren

Jongerenadviescentrum (JAC)
Tejo
Jongerengids –  Verlies, verdriet en rouw
Rouwkost
Samen verder
Lost en co


Naast professioneel geschoolde hulpverleners kan u ook een beroep doen op vrijwilligers die zich hebben bekwaamd om op een verantwoorde wijze met rouwende mensen om te gaan.

Rouwzorg Vlaanderen
Teleonthaal

Er zijn ook tal van zelfhulpboeken rond rouw en verlies. Via onderstaande link vindt u nuttige lectuur rond afscheid en verlies voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Rouwzorg Vlaanderen – lectuur